สิ่งที่คาดหวังกับความเป็นจริงเมื่อคุณไปเที่ยว!

เวลาไปเที่ยว เราจะแบกความหวังไว้เต็มเปี่ยมว่าสถานที่ที่เราจะไปต้องดีดังรูปที่รีวิว แต่ความจริง.. มันอาจไม่เป็นแบบที่คิดก็ได้